نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل فرار آب از سد مخزنی آرباتان درآذربایجان شرقی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1392، صفحه 16-26

محمد کشاورز بخشایش؛ محمدعلی عبادی؛ مهدی تلخابلو