نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت روضه چای

دوره 15، شماره 29، تیر 1400، صفحه 15-27

10.22084/nfag.2020.21337.1414

اسفندیار عباس نوین پور؛ فریبا صادقی اقدم؛ مهری کاکی