نویسنده = ���������� �������� �������� ������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی شاخص شکنندگی S20 ، خصوصیات مهندسی و پتروگرافی برخی سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.22084/nfag.2021.21741.1419

علی قاسم پور؛ غلام رضا لشکری پور؛ محمد غفوری


2. پیش‌بینی شاخص شکنندگی و تعیین همبستگی تجربی بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌آهک سازند تله زنگ در ساخت گاه سد هواسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.22084/nfag.2021.22903.1436

مهدی کرمی؛ مجتبی رحیمی شهید؛ غلامرضا لشکری پور


3. استفاده از رگرسیون چند متغیره برای ارزیابی تراوایی توده سنگ‌های ساخت گاه سد خرسان 2 با استفاده از ویژگی‌های سیستم ناپیوستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22084/nfag.2021.23832.1456

مجتبی رحیمی شهید؛ مهدی کرمی؛ غلامرضا لشکری پور