نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تشکیل کانی هالوتریشیت در آبرفت های فلدسپاردار بیداخوید، جنوب غرب شیرکوه یزد

دوره 14، شماره 28، دی 1399، صفحه 161-174

10.22084/nfag.2020.20362.1412

سعیده جدیدی اردکانی؛ محمدعلی مکی زاده؛ فریماه آیتی