نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. کانی شناسی، ژئوشیمی و پتانسیل اقتصادی اسکارن باقی آباد(جنوب تفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22084/nfag.2022.25074.1486

صغری قنبری؛ فریماه آیتی؛ مریم آهنکوب