نویسنده = شهره حسن پور
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات زمین شناسی مجموعه افیولیت اللهیارلو، شمال غرب ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-140

10.22084/nfag.2019.2761

شهره حسن پور؛ سعیده سنماری