نویسنده = مسعود اسمعیل زاده
تعداد مقالات: 1
1. مروری برژئوشیمی و محیط تکتونیکی تشکیل پهنه های افیولیتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

10.22084/nfag.2020.19551.1381

علی امامعلی پور؛ حسنیه نظری؛ مسعود اسمعیل زاده