نویسنده = �������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی وارون مارکوارت بی هنجاری گرانی ساختارهای تاقدیسی و ناودیسی بر اساس تباین چگالی سهموی (مطالعه موردی: ناحیه کرند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.22084/nfag.2021.23522.1446

عطا اسحق زاده؛ ساناز سیدی صاحباری