نویسنده = فرهاد آلیانی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه رابطه هوازدگی، کانی‌شناسی و بافت سنگ‌های پریدوتیتی با خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی (مطالعه موردی: پریدوتیت‌های هرسین کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22084/nfag.2019.19208.1375

محمدحسین قبادی؛ مهرداد امیری؛ فرهاد آلیانی