نویسنده = �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پترولوژی گرانیت های مجموعه دگرگونی گشت (غرب رشت)

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-42

10.22084/nfag.2019.17655.1342

منیر زندی فر؛ محسن نصرآبادی؛ رضا نوزعیم