نویسنده = ������������ �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی برای تعیین ضریب انبساط حرارتی سنگ

دوره 13، شماره 25، خرداد 1398، صفحه 62-71

10.22084/nfag.2018.16352.1310

مهدی حسینی؛ امیرحسین بابایی جوزانی