نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 5
1. ارائه روابط رگرسیونی ساده و چندگانه برای ارزیابی مقاومت فشاری تک‌محوری سنگ‌های رسوبی و آذرآواری با استفاده از آزمایش چکش‌اشمیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22084/nfag.2021.24761.1480

سیامک مرادی؛ مهرداد امیری؛ مجتبی رحیمی شهید؛ سید سجاد کراری


2. تخمین شاخص‌های شکنندگی ماسه‌سنگ‌های سازند قم در شمال همدان با استفاده از نسبت بین شاخص بار نقطه‌ای و تخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22084/nfag.2022.25272.1493

محمدحسین قبادی؛ مهرداد امیری؛ مجتبی رحیمی شهید