نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه روزن بران رده Fusulinata در نهشته های پرمین شمال ماکو (آذربایجان، ایران)

دوره 7، شماره 13، شهریور 1392، صفحه 52-65

اسلام ابراهیم نژاد؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ سیروس عباسی