نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ناپایداری شیب های خاکی در جنوب و جنوب غرب همدان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-48

محمدحسین قبادی؛ ساجدالدین موسوی