نویسنده = ���������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. پیشبینی نیروی برش در اره‌ی الماسه‌ی دیسکی: مطالعه موردی سنگ‌های گرانیتی

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1399، صفحه 118-128

10.22084/nfag.2020.17997.1350

مجتبی مختاریان اصل؛ عارف علیپور؛ سجاد چهره قانی


2. بررسی امکان استخراج مکانیزه معدن سنگ آهک رشکان ارومیه بر اساس شاخص قابلیت استخراج توده سنگ

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-96

10.22084/nfag.2018.14697.1276

سجاد چهره قانی؛ محمد دادرسی؛ عارف علی پور؛ مجتبی مختاریان؛ حجت حسین زاده