نویسنده = مهدی ایران نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد فلوتاسیون ستونی و مکانیکی در سولفورزدایی از کنسانتره سنگ آهن

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-66

10.22084/nfag.2019.14403.1270

فردیس نخعی؛ مهدی ایران نژاد؛ سیما محمد نژاد