نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر عوامل زمین شناختی بر روی وضعیت ژئواستاتیکی آبهای دشت گلگیر مسجدسلیمان

دوره 12، شماره 23، خرداد 1397، صفحه 114-127

10.22084/nfag.2018.14171.1265

فاطمه امیری؛ مهسا اشرفی بیرگانی؛ امین احمدی؛ فردوس صارمی نژاد