نویسنده = ���������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر عوامل زمین شناسی مهندسی در پایداری شیبهای معدن مس سونگون

دوره 16، شماره 31، تیر 1401

10.22084/nfag.2021.23907.1459

رضا بابازاده؛ ابراهیم اصغری کلجاهی؛ حمیدرضا صوفی سیاوش