نویسنده = فریدون قدیمی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر شوراب پلایای میقان اراک بر کیفیت آب زیرزمینی به روش آمار چند متغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22084/nfag.2022.25583.1501

فریدون قدیمی؛ سارا آزادیفر