نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رفتار مکانیکی گرانیت های پورفیری تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی سه محوری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-113

10.22084/nfag.2017.1928

علی اکبر مومنی؛ غلامرضا خانلری؛ مجتبی حیدری؛ علی اصغر سپاهی