نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. مکان‌یابی محل دفن زباله‌های جامد شهری در شهرستان اسفراین

دوره 16، شماره 31، تیر 1401

10.22084/nfag.2021.23565.1447

علی اکبر مومنی؛ جعفر جعفری زاده


2. بررسی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت آب زیرزمینی

دوره 13، شماره 26، دی 1398، صفحه 96-110

10.22084/nfag.2019.18699.1365

حسین اکبری اریمی؛ علی اکبر مومنی؛ الهام خراسانی


3. بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف لندفیل بهشهر

دوره 12، شماره 24، آبان 1397، صفحه 77-88

10.22084/nfag.2018.13976.1262

فاطمه حسین زاده؛ علی اکبر مومنی؛ رحیم باقری


4. ارزیابی رفتار مکانیکی گرانیت های پورفیری تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی سه محوری

دوره 11، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 103-113

10.22084/nfag.2017.1928

علی اکبر مومنی؛ غلامرضا خانلری؛ مجتبی حیدری؛ علی اصغر سپاهی