نویسنده = مومنی، علی اکبر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت آب زیرزمینی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1398، صفحه 96-110

10.22084/nfag.2019.18699.1365

حسین اکبری اریمی؛ علی اکبر مومنی؛ الهام خراسانی


2. بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف لندفیل بهشهر

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-88

10.22084/nfag.2018.13976.1262

فاطمه حسین زاده؛ علی اکبر مومنی؛ رحیم باقری


3. ارزیابی رفتار مکانیکی گرانیت های پورفیری تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی سه محوری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-113

10.22084/nfag.2017.1928

علی اکبر مومنی؛ غلامرضا خانلری؛ مجتبی حیدری؛ علی اصغر سپاهی