نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت روضه چای

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1400، صفحه 15-27

10.22084/nfag.2020.21337.1414

اسفندیار عباس نوین پور؛ فریبا صادقی اقدم؛ مهری کاکی


2. ارزیابی و تحلیل روند کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت عجبشیر برای مصارف کشاورزی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 114-124

10.22084/nfag.2017.1929

فرخ اسدزاده؛ سینا شکیبا؛ مهری کاکی