نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر مدول الاستیسیته و فشار جانبی روی چقرمگی شکست مود I نمونه های گچی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 92-102

10.22084/nfag.2017.1927

مهدی حسینی؛ مهدیه جلالی پور؛ سودابه ملکی