نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. هندسه فرکتالی گسل ها و لرزه خیزی آذربایجان (شمال غرب ایران)

دوره 7، شماره 13، شهریور 1392، صفحه 42-51

مجتبی مهرپویان؛ محمد مهدی خطیب؛ محسن جامی؛ مهسا ارجمندی؛ حسین میر زینلی یزدی


3. بررسی تغییرات دگرشکلی در پهنه ای گوه ای شاه آباد (شمال خاوری بیرجند)

دوره 6، شماره 12، بهمن 1391، صفحه 18-27

فرزانه پورغیاثیان؛ ابراهیم غلامی؛ محمد مهدی خطیب