نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق بولین در کوه باقران(جنوب بیرجند)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-61

10.22084/nfag.2017.1692

هاشم منصوری؛ فاطمه وکیلی اوندری؛ محمد مهدی خطیب


2. هندسه فرکتالی گسل ها و لرزه خیزی آذربایجان (شمال غرب ایران)

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 42-51

مجتبی مهرپویان؛ محمد مهدی خطیب؛ محسن جامی؛ مهسا ارجمندی؛ حسین میر زینلی یزدی


3. بررسی تغییرات دگرشکلی در پهنه ای گوه ای شاه آباد (شمال خاوری بیرجند)

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 18-27

فرزانه پورغیاثیان؛ ابراهیم غلامی؛ محمد مهدی خطیب