نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ریززیست چینه نگاری سازند آسماری در یال شمال خاوری تاقدیس اناران

دوره 6، شماره 11، آبان 1391، صفحه 85-93

ایرج مغفوری مقدم؛ محمود جلالی؛ ابوالفضل مرادی