نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تغییرات کیفیت آب آشامیدنی دشت ارومیه با استفاده از شاخص تلفیقی کیفیت آّب (IWQI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22084/nfag.2022.25750.1506

نقی اکبرزاده؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ فرخ اسدزاده؛ فریبا صادقی اقدم