نویسنده = ������ ���������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. به کارگیری آنالیز تطبیقی و هندسه فراکتال جهت شناسایی عناصر ناهنجار (As, Cd, Pb) در خاک و تعیین محدوده آن در ورقه 1:100000 خوسف

دوره 9، شماره 18، آبان 1394، صفحه 9-17

فرشاد دارابی گلستان؛ اردشیر هزارخانی؛ کیومرث سیف پناهی شعبانی