نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های گوهرشناسی فلوریت های معدن کمرمهدی طبس و مقایسه آن با معدن قارئاوا در سقز

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-59

10.22084/nfag.2017.1923

رسول شیخی قشلاقی؛ بهمن رحیم زاده؛ منصور قربانی