نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تخمین شاخص‌های شکنندگی ماسه‌سنگ‌های سازند قم در شمال همدان با استفاده از نسبت بین شاخص بار نقطه‌ای و تخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22084/nfag.2022.25272.1493

محمدحسین قبادی؛ مهرداد امیری؛ مجتبی رحیمی شهید