نویسنده = �������� �������� �������� ����������������
تعداد مقالات: 5
1. آلودگی منابع آب زیرزمینی مناطق پایین دست محل دفن زباله در سراب قنبر شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22084/nfag.2020.22646.1431

فیض الله عزیزی؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ همایون مقیمی


2. ارزیابی تغییرات سطح آب زیرزمینی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی؛ دشت قروه، استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22084/nfag.2021.22703.1432

همایون مقیمی؛ آرش محمدزاده؛ اسفندیار عباس نوین پور


3. اثر تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت روضه چای

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1400، صفحه 15-27

10.22084/nfag.2020.21337.1414

اسفندیار عباس نوین پور؛ فریبا صادقی اقدم؛ مهری کاکی