نویسنده = ������������ ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی کیفی آب رودخانه شاوور، شوش، استان خوزستان

دوره 11، شماره 22، دی 1396، صفحه 1-10

10.22084/nfag.2017.2103

محمد معانی جو؛ فاطمه بارونی نجف آبادی؛ سعید خدابخش؛ سعیده رحمانی