نویسنده = پریا بهزادتبار
تعداد مقالات: 3
3. نقش گسل‌های راندگی در ایجاد پدیده خزش، روستای زمان‌آباد، جنوب همدان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 66-73

محمد‌حسین قبادی؛ پریا بهزادتبار