نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. سنگ نگاری و محیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای میلونیتی، جنوب شرق قروه (کردستان)

دوره 8، شماره 15، خرداد 1393، صفحه 32-42

اشرف ترکیان؛ لیلی ایزدی کیان؛ مژگان رضائی


2. ژئوشیمی و محیط تکتونیکی متاپلیت های منطقه الیگودرز (زون سنندج-سیرجان)

دوره 6، شماره 12، بهمن 1391، صفحه 60-73

زهرا طهماسبی؛ احمد احمدی‌خلجی؛ لیلی ایزدی کیان؛ محسن حسنوند