نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. رشد جهت یافته و دگرشکلی سیلیکات های آلومینیم در سنگ های دگرگونی منطقه همدان

دوره 9، شماره 17، خرداد 1394، صفحه 56-66

لیلی ایزدی‌کیان؛ اشرف ترکیان؛ زهرا طهماسبی


2. سنگ نگاری و محیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای میلونیتی، جنوب شرق قروه (کردستان)

دوره 8، شماره 15، خرداد 1393، صفحه 32-42

اشرف ترکیان؛ لیلی ایزدی کیان؛ مژگان رضائی


3. پروتولیت سنگ های دگرگونی منطقه جنوب تویسرکان

دوره 6، شماره 11، آبان 1391، صفحه 29-45

علی اصغر سپاهی؛ حسین ترک؛ اشرف ترکیان