نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 9
4. مطالعه آزمایشگاهی برای تعیین ضریب انبساط حرارتی سنگ

دوره 13، شماره 25، خرداد 1398، صفحه 62-71

10.22084/nfag.2018.16352.1310

مهدی حسینی؛ امیرحسین بابایی جوزانی


6. بررسی آزمایشگاهی اثر درجه حرارت بر خزش سنگ نمک تحت فشارهای همه جانبه

دوره 12، شماره 23، خرداد 1397، صفحه 153-164

10.22084/nfag.2018.15039.1283

حسین جلالیان؛ مهدی حسینی؛ علیرضا طالب بیدختی


7. مدلسازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 83-91

10.22084/nfag.2017.1926

عباس اکرمی؛ مهدی حسینی


8. بررسی اثر مدول الاستیسیته و فشار جانبی روی چقرمگی شکست مود I نمونه های گچی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 92-102

10.22084/nfag.2017.1927

مهدی حسینی؛ مهدیه جلالی پور؛ سودابه ملکی